Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

Nhiều hãng lớn ủng hộ chuẩn di động cho điện toán mây

Với sự ủng hộ của IBM, EMC và Cisco, đặc tả TOSCA được xây dựng để giúp chuyển các dịch vụ từ đám mây này sang đám mây khác một dễ dàng và liền mạch.
Một trong những điểm hứa hẹn hấp dẫn của điện toán đám mây là khả năng chuyển các dịch vụ từ đám mây này sang đám mây khác một cách dễ dàng và không gián đoạn. Tuy nhiên, việc hiện thực hóa khả năng di động đó tương đối khó. Mọi dịch vụ đám mây đều có những đòi hỏi riêng biệt, chẳng hạn về bảo mật, quản trị, và sự chấp thuận; cũng như những yêu cầu khác nhau về phần tử cấu thành, trong đó có máy chủ Web, cơ sở dữ liệu, lưu trữ, và kết nối.
Trong nỗ lực làm cho dịch vụ đám mây di động hơn, một nhóm nhiều nhà khổng lồ công nghệ (trong đó có IBM, Cisco, EMC, CA, SAP và Red Hat) đã công bố dự thảo đầu tiên của đặc tả khả năng tương tác mở, được gọi là TOSCA (Topology and Orchestration Specification for Cloud Applications). Capgemini, Citrix, NetApp, PwC, Software AG, Virtunomic, WSO2 và nhiều công ty khác cũng đóng góp cho TOSCA.
TOSCA giúp các công ty tạo ra những mô tả về tính tương tác của nhiều dịch vụ về hạ tầng và ứng dụng của họ, các mối quan hệ giữa nhiều phần của dịch vụ, và hành vi hoạt động của các dịch vụ. Bản chất mở của chuẩn được thiết kế để đảm bảo khả năng tương tác dịch vụ, bất kể dịch vụ đó thuộc nhà cung cấp hay công nghệ chủ nào.
Giám đốc công nghệ Chris Ferris của Cloud Standards tại IBM cho biết, các "đại gia" Amazon và Microsoft vắng mặt trong danh sách các công ty đóng góp cho TOSCA, mặc dù "họ đã được mời". Ông Ferris nói: "Chúng tôi hoan nghênh bất kì công ty nào khác đến với TOSCA".
Một lợi ích của chuẩn này, theo Ferris, là giúp các tổ chức thấy sự hấp dẫn của các đám mây lai. Ví dụ, khi một công ty chuyển một dịch vụ từ mây riêng sang mây chung trong môi trường mây của hãng SAP, họ có thể sử dụng chuẩn để xây dựng một form mẫu - một bản mô tả về tất cả những phần cần chuyển nhằm đảo bảo dịch vụ hoạt động - để làm cho việc chuyển giữa các đám mây trở nên dễ dàng hơn một cách đáng kể.
Dự thảo đầu tiên của đặc tả TOSCA có sẵn trên website OASIS. Một uỷ ban kĩ thuật OASIS TOSCA sẽ tiếp tục phát triển đặc tả trong quy trình chuẩn mở.

Theo PCWorld VN/Infoworld

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Girls Generation - Korean