Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

Video: Lỗi lầm và sự biết ơn

Những điều viết lên cát sẽ nhanh chóng xóa nhòa theo thời gian, nhưng không ai xóa được những điều tốt đẹp ghi trên đá.
Xem video:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Girls Generation - Korean