Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

EMC: Điện toán đám mây biến đổi CNTT

Ngày 30/8, EMC tổ chức buổi thảo luận về điện toán đám mây, làn sóng mới trong ngành CNTT. Ngành công nghệ hiện nay đang trải qua những làn sóng đổi mới mạnh mẽ.

Đó là làn sóng của PC với kiến trúc vi xử lí, rồi đến những làn sóng của công nghệ điện toán mạng lưới, điện toán phân phối cho đến gần đây là làn sóng điện toán đám mây (ĐTĐM).

EMC: Điện toán đám mây biến đổi CNTT

Khi dịch vụ ĐTĐM công cộng xuất hiện, chúng cung cấp sự đơn giản, linh hoạt và nhanh chóng, những yếu tố vốn thiếu vắng ở CNTT doanh nghiệp của quá khứ. Theo EMC, dịch vụ ĐTĐM tư nhân là giải pháp tốt nhất của cả hai thế giới: bảo mật và độ tin cậy của CNTT doanh nghiệp với sự đơn giản và linh hoạt của công nghệ ĐTĐM.


Dịch vụ ĐTĐM tư nhân sẽ trở thành một cơ sở hạ tầng được tự động hóa hoàn toàn dựa trên các chính sách được đặt ra và tuân thủ với nghiệp vụ của doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp kết nối hệ thống ĐTĐM tư nhân của họ với các hệ thống ĐTĐM công cộng, tạo ra hệ thống “ĐTĐM lai” – Hybrid Cloud – kết hợp giữa những yếu tố các tổ chức CNTT thực hiện tốt nhất và những yếu tố đối tác có thể làm tốt hơn, những vẫn giữ CNTT trong tầm kiểm soát.

ĐTĐM cá nhân là nơi để bắt đầu vì nó được sở hữu và điều hành bởi tổ chức của bạn và nó hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc tương tự như ĐTĐM công cộng: nó đơn giản, đàn hồi và hoạt động theo nguyên tắc tự phục vụ.

Trên nền hạ tầng ĐTĐM, các tổ chức CNTT có thể ảo hóa các ứng dụng tối quan trọng, di chuyển các ứng dụng hiện có vào cơ sở hạ tầng ảo mà không bị gián đoạn. Điều này mang lại hiệu quả và sự linh hoạt cao hơn so với cách vận hành CNTT truyền thống.

EMC quan niệm đây là một lớp mới của CNTT: Cơ sở hạ tầng ĐTĐM lai, Nền tảng ứng dụng và Nền tảng điện toán người dùng đầu cuối. Các lớp mới đòi hỏi sự bảo mật và an ninh toàn diện và khả năng quản lí trên mọi lớp.

ĐTĐM cho phép lưu trữ, quản lý và phân tích tất cả các loại thông tin trên thế giới mặc dù lượng thông tin ngày càng bùng nổ. Nguồn dữ liệu mới cũng tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đối với tổ chức CNTT. CNTT sẽ phải quản lý hàng Petabyte dữ liệu gồm nhiều loại – dữ liệu có cấu trúc, dữ liệu phi cấu trúc, dữ liệu bên trong tường lửa, dữ liệu ngoài tường lửa, dữ liệu phải được tư liệu hóa và bảo lưu trong nhiều năm và dữ liệu chỉ có giá trị nếu biết kịp thời nắm bắt chúng trong vòng mili giây.

Theo Thông Tin Công Nghệ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Girls Generation - Korean