Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Bưu điện TP Hà Nội: Năm 2012, quyết tâm cân bằng thu chi

Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, trong 5 năm qua, hoạt động SXKD của Bưu điện TP Hà Nội luôn có sự phát triển, với mức tăng trưởng doanh thu đạt bình quân 15%/năm.


Từ năm 2008, thực hiện phương án chia tách bưu chính-viễn thông của VNPT, Bưu điện TP Hà Nội được thành lập và trực thuộc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost). Đây là bước chuyển đổi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để lĩnh vực Bưu chính Thủ đô có điều kiện đầu tư phát triển. 5 năm chia tách (2008-2012) là giai đoạn Bưu điện TP Hà Nội đã trải qua nhiều khó khăn của lĩnh vực Bưu chính nói chung và theo đặc thù của Thủ đô nói riêng. Việc tổ chức sản xuất kinh doanh liên tục biến động do sắp xếp lại tổ chức như nhập Trung tâm Bưu chính Liên tỉnh và Quốc tế khu vực I vào Bưu điện TP Hà Nội, hợp nhất Bưu điện Hà Tây và Bưu điện TP Hà Nội.

Công tác tổ chức lại sản xuất sau khi hợp nhất cũng như sắp xếp bố trí lại cán bộ, lao động gặp rất nhiều khó khăn. Sự bất cập trong thời gian đầu khi mới chia tách bưu chính-viễn thông dần xuất hiện. Đại bộ phận CBCNV còn thụ động trong kinh doanh, tinh thần thái độ phục vụ còn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Thị trường bưu chính chuyển phát ngày càng cạnh tranh với sự xuất hiện của các doanh nghiệp tư nhân có nhiều lợi thế hơn so với doanh nghiệp Nhà nước như công ty Hợp Nhất, Tín Thành, TNT, các công ty kinh doanh chuyển phát thuộc vận tải đường sắt, đường bộ, hàng không...

Ngay từ đầu, Bưu điện TP Hà Nội đã xác định mục tiêu, giải pháp cụ thể và đồng bộ nhằm vượt qua khó khăn, thách thức ban đầu, từng bước ổn định tổ chức sản xuất, kinh doanh và phục vụ. Công tác tổ chức lại sản xuất đã được Bưu điện TP Hà Nội triển khai  từng bước, có lộ trình hợp lý, vì thế trong quá trình triển khai vẫn giữ được sự ổn định về mặt tư tưởng cho CBCNV, không ảnh hưởng tới hoạt động SXKD. Bưu điện TP Hà Nội đã tinh giảm số lượng đơn vị sản xuất từ 27 đơn vị xuống còn 10 đơn vị, đồng thời bố trí sắp xếp cán bộ, lao động phù hợp với yêu cầu thực tế.
Trong lĩnh vực quản lý, ngay từ năm đầu hoạt động theo mô hình tổ chức mới, Bưu điện TP Hà Nội đã quan tâm xây dựng và ban hành các cơ chế quản lý nội bộ phù hợp, do vậy mọi hoạt động của Bưu điện TP Hà Nội đã từng bước đi vào ổn định, nề nếp.

Chất lượng dịch vụ là mối quan tâm hàng đầu của các cấp lãnh đạo Bưu điện TP Hà Nội. Với phương châm coi chất lượng dịch vụ là cơ sở để phát triển kinh doanh, đảm bảo sự phát triển trong môi trường cạnh tranh, Bưu điện TP Hà Nội đã quan tâm rà soát, nghiên cứu, đổi mới quy trình nghiệp vụ, tổ chức lại các đường thư, nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại. Các bưu cục đã được tiêu chuẩn hóa theo đúng quy định nhận diện thương hiệu của VNPT. Chất lượng dịch vụ đã có chuyển biến tích cực, hàng năm số vụ khiếu nại gửi về Bưu điện TP Hà Nội giảm 25%, số vụ sai sót nghiệp vụ giảm 15%.  

Trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, Bưu điện TP Hà Nội xác định tập trung nguồn lực để phát triển 3 nhóm dịch vụ chủ yếu là dịch vụ Bưu chính chuyển phát, dịch vụ Tài chính Bưu chính và dịch vụ đại lý viễn thông – CNTT. Nhóm dịch vụ Bưu chính chuyển phát là cốt lõi, đảm bảo sự phát triển bền vững. Bên cạnh việc từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh phù hợp với thực tiễn, Bưu điện TP Hà Nội đã chú trọng các giải pháp đổi mới tư duy quản lý, điều hành kinh doanh, nghiên cứu và phân tích thị trường, thiết kế các sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh hoạt động tiếp thị bán hàng và chăm sóc khách hàng, ban hành các cơ chế động viên khuyến khích CBCNV...

Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, trong 5 năm qua, hoạt động SXKD của Bưu điện TP Hà Nội luôn có sự phát triển: Doanh thu đạt mức tăng trưởng bình quân 15%/năm (trong đó tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ Bưu chính chuyển phát từ 40% năm 2008 tăng lên 60% năm 2011, với mức tăng trưởng bình quân hàng năm từ 20-25%; dịch vụ Tài chính Bưu chính tăng trưởng bình quân 23%/năm; dịch vụ đại lý viễn thông-CNTT được duy trì); năng suất lao động tăng bình quân 10%/năm. Đời sống của CBCNV vẫn được đảm bảo ổn định, kể cả trong giai đoạn kinh tế cả nước rất khó khăn như năm 2011. Tư duy, nhận thức của CBCNV đã có sự chuyển biến tích cực, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh đã chủ động tiếp thị, bán hàng tại địa chỉ khách hàng.

Đặc biệt là việc thực hiện giảm lỗ, tiến tới cân bằng thu-chi và có lãi vào năm 2012 theo mục tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Bưu chính Viễn thông Hà Nội nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ: Năm 2008 chênh lệch thu-chi thực hiện -92,3 tỷ đồng, năm 2009 thực hiện -79,6 tỷ đồng, năm 2010 thực hiện -62,9 tỷ đồng, năm 2011 thực hiện -47,3 tỷ đồng. Năm 2012 Bưu điện TP Hà Nội được Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam giao kế hoạch: Doanh thu phát sinh 2.873,4 tỷ đồng; doanh thu tính lương 448,4 tỷ đồng; chênh lệch thu - chi 4,15 tỷ đồng. Kết quả thực hiện 7 tháng đầu năm 2012: Doanh thu phát sinh đạt 1.328,9 tỷ đồng (bằng 46,25% kế hoạch), doanh thu tính lương đạt 235,2 tỷ đồng (bằng 52,46% kế hoạch); phấn đấu đến hết 31/12/2012 Bưu điện TP Hà Nội hoàn thành kế hoạch được giao và cân bằng thu-chi.

Với những thành tích đó, Bưu điện TP Hà Nội đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2007-2009; Cờ thi đua của Chính phủ năm 2008,2009; Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2010, 2011. Sau 5 năm hoạt động theo mô hình tổ chức mới, Bưu điện TP Hà Nội đã có thể tự tin để tiếp tục phát triển theo mục tiêu đã chọn, khẳng định sự phát triển vững chắc của Bưu chính Thủ đô.

Theo ICTNews

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Girls Generation - Korean